ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri ile Enerji Verimliliği

İçinde bulunduğumuz ortamın ısıl konfor şartları sağlığımızı ve verimliliğimizi doğrudan etkilemektedir. Yaşadığımız binaların optimum ısıl konfor şartları sağlanırken, ısıtma ve soğutma enerjisi maliyetlerinin de minimum düzeyde olması, özellikle son dönemde son dönemde fiyatları hızla yükselen ve dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynaklarının daha az kullanılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla atmosfere yayılan olumsuz emisyon gazları azalacak ve çevrenin korunmasına katkıda bulunulacaktır. Bu verimlilik, ancak doğru ısı yalıtımı ile sağlanabilir.
Yapılarda ısı transferi, sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğrudur. Isı, kışın ısıtma sürecinde iç mekanda dışarıya, yazın ise soğutma sürecinde dışarıdan iç mekana doğru hareket eder. Doğru dış cephe ısı yalıtım sistemi ile farklı sıcalıktaki iki ortam arasındaki ısı transferi en aza iner ve iç mekandaki ısı en etkili şekilde korunur.
Isı yalıtımı amacıyla binaların saydam kısımlarında farklı cam ve doğrama türleri seçilebilirken, opak kısımlar olarak değerlendirilen dolu bölgelerde ısı yalıtımı ise (tavan, taşıyıcı sistem, duvar ve zemin döşemesi) farklı kalınlık ve türde ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak yapılabilir. Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde ısı yalıtımı, ısı yalıtım lehvaları ile sağlanır.
Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri, yalıtımın bir bütün olduğunu benimseyen sistemlerdir. Hem duvar elemanlarının oluşturdukları yüzeyleri, hemde kolon, kiriş, lento, perde duvar gibi betonarme yüzeyleri yapının dış kabuğunda sürekli ve bütün olarak yalıtarak ısı köprülerini ortadan kaldırmakta ve yalıtımdan en etkili sonucun alınmasını sağlamaktadır.
En üst düzeyde performans için ısı yalıtım malzemesi ve sistemin diğer bileşenleri standartlara uygun kalitede ve belgeli ürünler olmalıdır. Farklı bileşenlerden oluşan kompozit sistemin, kendi için içinde ve yapıyla uyum içinde çalışabilmesi için doğru ürün ve doğru uygulama çok kritiktir.