TS 825

TS 825 Standardı

TS 825 Standardı, binalarda ısıtma enerjisi ihtiyaçlarını hesaplama kurallarına ve binalarda izin verilebilir en yüksek ısıtma enerjisi değerlerinin belirlenmesine dairdir. 14.06.2000 tarihinden itibaren uygulamaya geçmiştir.
Bu standartla, binaların alan ve hacim oranlarına göre ısıtma harcamalarına sınırlamalar getirilmiştir. Hesaplamalarda binanın bulunduğu derece-gün bölgesi değerleri kullanılır. il ve ilçeler coğrafi konum ve iklim şartlarına göre 4 farklı derece-gün bölgesi içinde yer almaktadır.
Derece-gün bölgeleri ve bu bölgeler için TS 825‘te yer alan ısı geçirgenlik katsayıları (U) yandaki tabloda verilmiştir.

TS 825 Standardı hakkında
daha fazla bilgi için lütfen
tıklayınız.TS 825'e göre tavsiye edilen U değerleri
(W/m²K) U Duvar U Tavan U Taban U Pencere *
1. Bölge 0,80 0,50 0,80 2,80
2. Bölge 0,60 0,40 0,60 2,60
3. Bölge 0,50 0,30 0,45 2,60
4. Bölge 0,40 0,25 0,40 2,40

* U Pencere olarak verilen ısıl geçirgenlik katsayıları özel birleştirilmiş çift cam türü için verilmiştir. Diğer kapı ve pencere türleri için ısıl geçirgenlik katsayıları TS 2164’den alınarak hesaba katılır.